ترتیب نگارش اسامی نویسندگان در مقاله

پژوهشگران گرامی اغلب در ترتیب نوشتن اشامی نویندگان مقاله دچار تردید و اشتباه می شوند در این مقاله می خواهیم نحوه نوشتن اسامی نویسندگان و ترتیب آنها و نحوه تقسیم بندی امتیازات بین نویسندگان را

ادامه مطلب