اصلی ترین دلایل ریجکت مقاله چیست؟

اگر مقاله ارسالی شما ریجکت شد نگران نباشید و ناامید نشوید و خونسرد باشید دلایل ریجکت یا رد شدن مقاله از سوی مجلات علمی پژوهشی، محتوای ضعیف یا مشکلات نگارشی مقاله می باشد.

ادامه مطلب