انواع رفرنس نویسی در کتاب ها

اولین گام برای جلوگیری از سرقت ادبی و رعایت اخلاق علمی استفاده از رفرنس نویسی و ارجاع دهی به منابع اصلی می باشد.

ادامه مطلب