آیین نامه نگارش پایان نامه دکتری

آیین نامه و دستور العمل های ارائه شده از جانب مرکز پژوهشی دانشگاه ها در اختیار دانشجویان و اساتید محترم قرار می گیرد تا به راحتی بتوانند پایان نامه و رساله دکتری خود را تدوین نمایند . دانشجویان مقطع تحصیلات…

ادامه مطلب

آیین نامه نگارش پایان نامه ارشد

آموزش قدم به قدم نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد همراه با آیین نامه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه شده از جانب وزارت علوم و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد . آموزش قدم به قدم نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد همراه…

ادامه مطلب