مرکز پژوهشی و آموزشی پژوام از سال 1391 با همکاری جمعی از اساتید ، فعالیت خود را آغاز نموده و به لطف پروردگار در طول این سال ها فعالیت خود را در تمامی رشته های علوم پایه،فنی و مهندسی،علوم انسانی،پزشکی،هنر و معماری و تربیت بدنی گسترش داده است.هدف اصلی مرکز پژوهشی و آموزشی پژوام ارائه یک مسیر مطمئن به دانشجویان در جهت نگارش پایان نامه ها و رساله های علمی می باشد.
اساتید مرکز پژوهشی و آموزشی پژوام متعهد هستند که با خوش خلقی و حسن نیت به تمام خواسته های شما عزیزان جامه عمل بپوشانند.مرکز پژوهشی و آموزشی پژوام آرزوی موفقیت برای شما عزیزان در عرصه های علمی را دارد.