استایل کارت

ارزان
٧,٠٠٠ تومانماهانه
 • ١٠ گیگابایت فضا
 • ٢٠٠ گیگابایت پهنای باند
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد
 • پارک دامین دارد
استاندارد
١١,٠٠٠ تومانماهانه
 • ٢٠ گیگابایت فضا
 • ٣٠٠ گیگابایت پهنای باند
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد
 • پارک دامین دارد
پیشرفته
٤٩,٠٠٠ تومانماهانه
 • ٨٠ گیگابایت فضا
 • ١ ترابایت پهنای باند
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد
 • پارک دامین دارد

استایل تخت

ارزان
٧,٠٠٠ تومانماهانه
 • ١٠ گیگابایت فضا
 • ٢٠٠ گیگابایت پهنای باند
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد
 • پارک دامین دارد
استاندارد
١١,٠٠٠ تومانماهانه
 • ٢٠ گیگابایت فضا
 • ٣٠٠ گیگابایت پهنای باند
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد
 • پارک دامین دارد
پیشرفته
٤٩,٠٠٠ تومانماهانه
 • ٨٠ گیگابایت فضا
 • ١ ترابایت پهنای باند
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد
 • پارک دامین دارد