مقاله علمی نمایانگر علاقه پژوهشگر به انجام کار تحقیقاتی می باشد. یک پژوهشگر دستاوردها و تحقیقات علمی و فعالیت های خود را در قالب  مقاله و یا کتاب در آورده و با انتشار آن در اختیار سایر محققان

مقاله ی علمی اصولا حاصل یک پژوهش متمرکز نظری و علمی است که در نتیجه یک کار گروهی منسجم و بهره گیری از علوم و تجارب و ایده های سایرین به ثمر برسد.
این گونه مقالات سعی در دستیابی به قوانین و اصولی تازه را دارد که قابل استفاده برای تمام متخصصان و کارشناسان همان رشته باشد.
ابتدا باید توجه کرد که برای شروع ، باید منابع موثق و قابل اعتمادی نظیر اساتید و دانشجویانی که پیشتر در این حیطه فعالیت می‌کردند را در دسترس داشت و در هنگام لزوم از همکاری آنان استفاده نمود.
شایان ذکر است که موضوع مقاله ،باید ارزش تحقیق و صرف وقت را داشته باشد و مرتبط با نیاز جامعه باشد.بدیهی است که مقاله تنها زمانی میتواند بدرخشد که به ایده ی نو و خلاقی بپردازد.
 از امتیازات مهم یک مقاله علمی  به سه مورد اصلی میتوان اشاره کرد:
1. مختصر بودن
2. به روز بودن
3. جامع و کامل بودن

اصول نگارش مقاله علمی 

محتوای قوی یک مقاله از اصلی ترین موارد است و هدف آن معلوم کردن مجهول و رفع ابهام مسائل تا حداکثر ممکن بوده و پاسخ به پرسش هایی است که تا آن روز جوابی نداشته اند. عموما اولین جرقه‌ی تولید هر مقاله ی علمی، با طرح یک سوال آغاز میشود و کلیه تلاشها و فعالیت های پژوهشگر در راستای پاسخ به همان پرسش است. در این گونه تالیفات علمی،منطق و استدلال صحیح ،پایه ی محکم یک مقاله ی جامع است. این گونه مقالات باید از هرگونه حاشیه روی و درازگویی افراطی به دور باشند و کوتاه بودنشان نباید به گونه ای باشد که باعث ابهام گردد.

یک مقاله ی علمی باید شامل تمام اجزای زیر باشد:

1. عنوان
2. نام نویسندگان
3. چکیده
4. واژگان کلیدی
5. مقدمه
6. روش تحقیق
7. یافته های تحقیق
8. فهرست منابع
9. نتیجه

  • عنوان مقاله

باید جذاب و در عین حال دقیق و رسا باشد.توجه شود اگر عنوان مقاله طولانی باشد، اگر چه اطلاعات فراوانی به مخاطب می دهد اما خسته کننده بوده و توجه کمتری را به خود جلب می کند.فونت آن عموما بزرگتر از سایر فونت های متن می باشد.

  • اسامی نویسندگان

اسامی کلیه همکاران و آدرس ایمیل آنان بیان شود و تا حد امکان سعی شود که سمت افراد نیز ذکر شود.

  • چکیده

یکی از مهم ترین بخش های مقاله است که تمام اهداف و روش ها و نتایج مقاله به طور خلاصه در آن بیان میشود.در واقع کلیه حقایق تحقیق در این بخش می آید.عموما حدود ۱۵۰ تا ۲۵۰ کلمه است. بهتر است در این بخش از جدول و نمودار استفاده نشود.

  • واژگان کلیدی

کلماتی که اهمیت و فراوانی دارند،در این بخش ذکر میشود و عموما شامل ۵ تا ۶ کلمه می باشد.

  • مقدمه

شامل شرح و بیان موضوع است و اهمیت و ارزش مقاله را گوشزد میکند،به گونه ای که خواننده با مسئله اصلی مقاله آشنا شده و ضرورت مطالعه آن را در میابد و گریزی کوچک به مبحث اصلی می باشد. در این بخشی ذکری از نتایج مقاله نباید به میان بیاید.

  • روش تحقیق

چگونگی و روش انجام پژوهش صورت گرفته است‌ و حاوی نحوه ی نمونه گیری و کلیه مراحل اجرائی و نحوه گردآوری داده ها در این قسمت گفته می شود.

  • یافته های تحقیق

کلیه نتایج مقاله به صورت شفاف و روشن بیان میشود.در این بخش میتوان از جدول و نمودار و دیاگرام ،برای تفهیم هر چه بیشتر مسئله استفاده کرد و به گونه ای منظم و با توالی و مرتبط مسائل را کالبد شکافی کرد.

k
  • نتیجه

اساسی ترین و مهم ترین بخش مقاله است و در واقع پایان موفقیت آمیز یک پروژه می باشد. در این بخش یافته ها با یافته های مطالعات قبلی مقایسه میشود و شامل شباهت ها و تفاوت ها را بیان میکند و علل آن مورد بررسی قرار میگیرد. در این قسمت باید سعی شود که در نتیجه گیری کار اغراق نشود و نویسنده به نوعی بی طرف بماند.

  • فهرست منابع

کلیه منابع استفاده شده در تحقیق در این قسمت عنوان میشود.و بر اساس فارسی و لاتین مرتب میشود.بهتر است فرمول زیر برای ذکر منابع در نظر گرفته شود.
نام خانوادگی_نام_سال_نام مقاله_نام نشریه_شماره نشریه_شماره صفحات نشریه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.