در مقاله علمی پژوهشی داخلی، ادبیات به عنوان اساس وبنیان کار ارائه می شود و بینش جدیدی را که محقق به دنبال ایجاد آن است، پشتیبانی می کند.

چاپ مقاله علمی پژوهشی داخلی در ایران از نظر اعتبار علمی در حد مقالات JCR می باشد. مقاله علمی پژوهشی یک پژوهش و تحقیق، توصیفی یا آزمایشی است  که  هدف از نگارش آن، جستجوی حقایق و ایجاد یک استدلال است. یکی از بخش های چنین مقاله ای مرور ادبیات است. در یک مقاله علمی پژوهشی، ادبیات به عنوان اساس وبنیان کار ارائه می شود و بینش جدیدی را که محقق به دنبال ایجاد آن است، پشتیبانی می کند.

نگارش مقاله علمی پژوهشی شامل بخش های زیر می باشد :

عنوان

عنوان مقاله در واقع موضوع پژوهش است که بصورت خلاصه و جامع حداکثر در یک سطر، متناسب با موضوع، اهداف و نتایج پژوهش انتخاب می شود. در صورت داشتن نواقص در انتخاب عنوان در کل تحقیق اثراتش را خواهد گذاشت.

اسامی نویسندگان (افیلیشن)

در زیر عنوان اسامی نویسندگان به ترتیب باید نوشته شود در این بخش باید شرایط زیر را برای ارسال هر مقاله نویسندگان مقاله آورده شود:

  1.  معرفی یک داور جهت داوری مقاله خود (نام و نام خانوادگی، درجه علمی، سازمان محل خدمت، شماره تماس و آدرس ایمیل)
  2. ایمیل تمامی نویسندگان
  3. مشخص کردن درجه علمی تمام نویسندگان
  4. تلفن تماس تمامی نویسندگان
  5. مشخص کردن نویسنده مسئول

چکیده

در این بخش با بیانی گذشته نگر ابتدا در دوسطر به موضوع و هدف از پژوهش توضیح داده می شد سپس حداکثر در سه تا چهار سطر به روش پژوهش اعم از جامعه، نمونه،روش اجرا، زمان و مکان اجرای پژوهش و ابزار جمع آوری داده ها است توضیح داده می شود و در نهایت در دو الی سه سطر به شرح تحلیل یا نتایج کلی پژوهش توضیحاتی داده می شود. با خواندن این بخش اطلاعات اساس موضوع تحقیق به خوانده منتقل می شودو نباید بیشتر از  150 الی 400 کلمه باشد.

این بخش اولا برای اطلاع رسانی به سایر محققان در سایت های اینترنتی قرار می گیرد تا دیگران از حاصل تلاش نویسنده بهره مند گردند.

دوما به این خاطر که خواننده با مطالعه این بخش است که تصمیم می گیرد مابقی مقاله را بخواند یا نه. چکیده را بعد از اینکه مقاله تکمیل شد، می نویسند.

کلمات کلیدی

کلید واژه  کلماتی که بیشتر  تکرار و مفاهیم اصلی تحقیق می باشد شامل یک تا حداکثر سه کلمه می باشد  و در جستجوها به عنوان پل ارتباط بین جستجوگر و مطلب قرار گرفته و او را به محتوا می‎رساند.

مقدمه

این بخش خود به سه بخش تقسیم می شود:

1.برای آشنایی بیشتر خواننده تعریفی کلی از موضوع داده می شود

2.بعد از بخش اول به اهداف در نظر گرفته شده از انجام تحقیق پرداخته می شود

3. در بخش آخر نیز به ساختار های بعدی مقاله اشاره می شود.

ادبیات پژوهش

این بخش شامل مبانی نظری و تحقیقاتی است که قبلا توسط اشخاص دیگری انجام شده است که سعی می شود نقاط ضعف و قوت این کارهای قبلی مورد سنجش قرار می گیرد. مقاله انجام شده کنونی هم با با کارهای قبلی مقایسه میشود.

روش تحقیق

این بخش نوع تحقیق را مشخص میکند. روش نمونه گیری، ابزار تحقیق، جامعه و نمونه، میزان پایایی و روایی تو چگونگی انجام پژوهش را مشخص می کند.

نتایج و یافته ها

در بخش نتایج و یافته ها مشخص می شود که نتایج به دست آمده فرضیات تحقیق را تایید میکنند یا نه. اگه فرضیات مورد تایید قرار بگیره به شیوه ای واضح و روشن بیان می شوند.

پیشنهاد هایی برای تحقیقات آینده : در این قسمت نویسنده راه را برای ادامه تحقیقات بوسیله دیگران و یا برای خود در آینده هموار نموده، و حداقل باید یک عنوان مقاله جدید(کوتاه، مناسب، زیبا و جذاب) مرتبط با مقاله حاضر خود را، به خواننده ارائه نماید.

سپاسگزاری

در طول تحقیق کسانی که به پژوهشگر کمک کرده اند بهتر است به نحوی تشکر و قدردانی خود را بیان کنند که این بخش به همین منظور می باشد. این قسمت بهتر است بین 2-5 سطر باشد البته آوردن این بخش اختیاری است و میتوان ننوشت.

منابع

 یکی از ملاک های ارزشیابی یک مقاله علمی چگونگی استفاده از منابع دسته اول و بروز است .هر چه غنای علمی منابع استفاده شده در مقاله بیشتر و بهتر باشد مقاله از استحکام علمی بیشتری برخوردار است . هنگامی که نام نویسنده و تاریخ انتشار اثری در پرانتز ذکر می شود باید در بخش پایانی مقاله ، فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا ارائه شود در صورتی که از یک نویسنده چندین اثر در یک مقاله مورد استفاده قرار بگیرد برای شناسایی منبع باید از شماره های ۱و۲و… یا حروف الفبا الف،ب،… استفاده شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.