بارها و بارها برای افراد جویای کار پیش آمده است که از آنها اطلاعاتشان را در قالب فرمی با عنوان رزومه خواسته باشند . رزومه یک نوع معرفی فرد جویای کار به کارفرمایان از زبان خودش است .

بارها و بارها برای افراد جویای کار پیش آمده است که از آنها اطلاعاتشان را در قالب فرمی با عنوان رزومه خواسته باشند . رزومه یک نوع معرفی فرد جویای کار به کارفرمایان از زبان خودش است .

بسیاری از مراکز و اداره جات فرم های استخدامی خود را برای پر کردن اطلاعات افراد جویای کار در اختیارشان قرار می دهند که این امر ، کار متقاضیان استخدام را خیلی راحت می سازد . ولی در صورتی که این فرم ها و جداول در اختیار افراد قرار نگیرد یک سوال و دغدغه اصلی ایجاد می شود که چگونه این رزومه کاری و معرفی نامه خودمان و یا بیوگرافی را برای معرفی بهتر و جذاب تر نگارش نماییم . اصول و ترتیب نگارش رزومه چگونه است ؟

انواع مختلف رزومه از نظر نحوه و ترتیب نگارش :

رزومه بر اساس ترتیب و نحوه بیان تحصیلات و تجارب کاری بر 3 نوع رزومه تسلسل زمانی ، مهارت کاری و ترکیبی تقسیم بندی می شوند .

  1. رزومه تسلسل زمانی :

در این روش نوشتن رزومه، تمرکز بر تجربه کاری افراد است. این نوع نوشتن رزومه مخصوص افرادی است که همواره در یک زمینه شغلی فعالیت داشته اند و به صورت پلکانی روند تجربیات و موفقیت های شغلی خود را بیان می کنند به عنوان مثال شخصی که در ابتدا مسئول پذیرش بوده است و در ادامه منشی  شده و سپس دستیار حقوقی مدیر شرکت شده، می تواند از این روش تسلسل زمانی برای نوشتن رزومه استفاده کنید.

  • ساختار رزومه تسلسل زمانی

تاریخچه استخدامی و سابقه کار خود را لیست کنید. سابقه کاری شما باید به گونه ای لیست شود که آخرین عنوان شغلی شما، در ابتدای لیست قرار گیرد.

این لیست شامل این موارد است: اسم شرکت، شهری که شرکت محل کار شما در آن قرار دارد، عنوان شغلی، وظایف و مسئولیت ها و تاریخ استخدام.

تهیه اطلاعات مریوط به تحصیلات دانشگاهی و مدارک غیر دانشگاهی.

اگر در بیش از یک دانشگاه و موسسه مدارک متفاوتی کسب کرده اید، آخرین مدرک کسب شده را در ابتدا و دیگر مدارک تحصیلی را به ترتیب لیست کنید.

نام موئسسه و سازمان صادر کننده و محل اخذ هر مدرک تحصیلی

اضافه کردن دیگر بخشهای مورد نیاز.

از آنجایی که هر رزومه کاری منحصر به فرد می باشد، ممکن است نیاز باشد بخشهایی به رزومه اضافه شود و مهارت های خاصی که برتری شما را نسبت به دیگر افراد متقاضی همان شغل نشان می دهد، پر رنگ شود.  

اگر شما از مهارت خاصی مرتبط با شغل درخواستی بهره مند هستید، در بخش “مهارت های خاص” آن را بگنجانید.

اگر به زبانهای خارجی تسلط و یا آشنایی دارید حتما در این بخش ذکر کنید.

اگر به برنامه کامپیوتری خاصی مرتبط با شغل درخواستی تسلط دارید، در بخش “مهارتهای کامپیوتر”  لیست تمام این برنامه های کامپیوتری را قرار دهید.

تصویر
  1. رزومه مهارت کاری:

در این روش نوشتن رزومه، تمرکز بر انواع تجربیات و مهارت های فردی است و نه تاریخچه شغلی فرد. رزومه مهارت کاری بیشتر مخصوص افرادی است که قادر به نشان دادن روند پلکانی ثابت شغلی نیستند. این نوع رزومه طوری طراحی شده که بیش از عنوان های شغلی، مهارت های مشخص فردی را پر رنگ کند.

  • ساختار رزومه مهارت های کاری

لیست خود را انتخاب کنید. از میان دو لیست “تحصیلات دانشگاهی و غیر دانشگاهی” و لیست ” مهارتها ، جوایز و افتخارات”، لیستی را انتخاب کنید که شما را برای شغل مورد نظرتان  شایسته تر نشان می دهد.

اگر دارای مهارت های شغلی مشخص و جوایز بیشمار مرتبط هستید شاید امکان دارد بخواهید آنها را در ابتدا لیست کنید.

ارائه جزئیات تحصیلی.چه تحصیلات خود را در ابتدا قرار داده باشید و چه در آخر، جزئیات تحصیلی شما باید به طور دقیق در بخش مربوطه آورده شود.

اگر در بیش از یک دانشگاه و موسسه مدارک متفاوتی کسب کرده اید، آخرین مدرک کسب شده را در ابتدا و دیگر مدارک تحصیلی را به ترتیب لیست کنید . نام موئسسه و سازمان  صادر کننده و محل اخذ هر مدرک تحصیلی معدل مدارک دانشگاهی و نمرات و درجات مختلف مدارک غیر دانشگاهی ذکر شود.

تصمیم بگیرید که چگونه مهارت ها، جوائز و موفقیت هایتان را ارائه کنید. شاید بخواهید که آنها را  به 3 بخش مشخص تقسیم کنید ویا همه را در یک بخش قرار دهید.

برای هر بخش عنوانی در نظر بگیرید مانند ” مهارت های خاص” ، “جوایز”، ” موفقیت در رسانه ها ” و …

این بخش یا بخش ها می تواند به صورت لیستی از مهارت های مرتبط با شغل در خواستی باشد، جوایزی باشد که به صورت تیتر وار در زیر هم آورده شده است.

تاریخچه استخدامی و سابقه کار خود را لیست کنید. از آنجایی که این لیست قویترین بخش رزومه شما نیست، در آخر رزومه آورده شده است.بهتر است که تجربیات متفاوتی که  در رابطه با هر شغل بدست آورده اید تحت یک عنوان توضیح دهید. به عنوان مثال “تجربه مدیریتی”،  “تجربه حقوقی”، “تجربه مالی اقتصادی” و …

تصویر
  1. رزومه ترکیبی:

یک رزومه ترکیبی، مخصوص افرادی است که مهارت های مشخصی دارن و می خواهند روند کسب هر یک از این مهارتها را نشان دهند. اگر شما مهارت خاصی را از طریق انجام فعالیت های متفاوت و زیادی کسب کرده اید و دارای سابقه کاری هستید که نشان می دهد که این مهارت ها را چگونه و طی چه مراحل زمانی طی کرده اید، رزومه ترکیبی بهترین گزینه  برای شماست.

  • ساختار رزومه ترکیبی

مشخص کنید که با چه ترتیب و ترکیبی قصد دارید تحصیلات، سابقه کاری و مهارت هایتان را لیست کنید.

فراموش نکنید که رزومه کاری شما به مانند یک آگهی تبلیغاتی عمل می کند. بنابر این  ویژگی های بارز شما باید در ابتدای رزومه بیایید. به عنوان مثال اگر دارای مدارک معتبر دانشگاهی و غیر دانشگاهی باشید احتمالا باید در بخش نخست رزومه قرار بگیرد و یا اگر دارای مهارتها و جوایز معتبر بین ا لمللی هستید ، بخش مهارت ها و موفقیت های شما در ابتدا قرار می گیرد.

تاریخچه استخدامی خود را لیست کنید. این لیست به یکی از دو روش زیر انجام میگیرد:

اگر سابقه کاری شما  شامل سمت هایی است در زمینه های متفاوت شغلی، شما می بایست مشاغل مختلف را در دسته بندی ها مرتبط با مهارت خود قرار دهید. (به عنوان مثال: “بخش امور مالی”، ” بخش خدمات مشتری”، “بخش  تحقیقاتی” و . . . ). بنابرین هنگامی که لیست سابقه کاری خود را بدین ترتیب تعریف می کنید، هر زیر مجموعه از عناوین بالا باید شامل سمت های شما در آن زمینه شغلی باشد. این لیست می بایست شامل نام و آدرس محل کار، شرح وظایف و مسئولیت ها، تاریخ استخدام و تمامی تشویق ها و امتیاز های در یافتی باشد.

اگر شما بتوانید توانایی های کلیدی خود را در سابقه کاریتان نشان دهید، ممکن است بخواهید سابقه کاریتان را به ترتیب زمانی مرتب کنید؛ یعنی بدون  دسته بندی مهارت ها  و بدون هیچ زیر مجموعه ای، مهارت های کلیدی خود را در همان تسلسل زمانی سمت هایی که تا به حال به عهده داشته اید، بگنجانید و در مورد آنها توضیحات لازم را بدهید.

تهیه اطلاعات مریوط به تحصیلات دانشگاهی و مدارک غیر دانشگاهی.جزئیاتی که شما در رابطه با تحصیلات خود در این بخش قرار می دهید، مشابه با جزئیات تحصیلی دیگر انواع رزومه نویسی است که قبلا گفته شده. نام و مکان هر دانشگاه و موئسسه ای که مدراک مربوطه در آن اخذ شده، نوع مدرک اخذ شده و معدل نمرات کسب شده ذکر شود.

ارائه اطلاعاتی در مورد مهارت ها، جوائز و موفقیت های کسب شده. این اطلاعات می توانند در یک بخش آورده شوند و یا همانطور که در بخش های پیشین گفته شد در دسته بندی های متفاوت توضیح داده شوند.

تصویر

سربرگ رزومه

معمولا سر برگ صفحه اول رزومه شامل نام و نام خانوادگی، آدرس، شماره تلفن و ایمیل آدرس می باشد. نام و نام خانوادگی  باید با فونت سایز 16 و بقیه قسمتها به فونت سایز 12 باشد. شما می توانید این اطلاعات را در وسط صفحه، سمت چپ و یا راست صفحه  قرار دهید

املای درست کلمات و نگارش صفحات

رزومه خود را چندین بار با دقت مطالعه کنید. در آخر از شخص دیگری نیز بخواهید که رزومه را با دقت مطالعه کند. اشتباهات املایی رزومه بدون توجه به توانایی هایتان باعث رد درخواست شما خواهد شد.

پیش بینی می شود که با مطالعه آنچه که در خصوص انواع رزومه کاری و نحوه نگارش هریک گفته شد می توانید به نحو احسن رزومه های کاری خود را نگارش نمایید و در شغل مورد نظر خود استخدام شوید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.