همه چیز در مورد پاراگراف تحلیلی یک مقاله

پاراگراف تحلیلی همان بخش بدنه ی اصلی یک مقاله است.پاراگراف های تحلیلی برای پاسخگویی به سوالات تحقیق نوشته می شود.پاراگراف تحلیلی،مدارک و شواهدی را که از پایان نامه یا مقاله ی شما پشتیبانی می کنند آشکار ساخته و درباره ی انها توضیح می دهد.

یک پاراگراف تحلیلی برای اینکه تاثیر گذار باشد بایستی شامل چندین اصل متمایز باشد.منطق حکم می کند که شما ایده هایی که در ذهن دارید را منتقل کنید و با شواهدی از آنها پشتیبانی کنید.خودتان را به عنوان یک دانشمند در نظر بگیرید.شما یک فرضیه دارید و این فرضیه بایستی اثبات ،پشتیبانی ،شرح و تعریف گردد.نوشتن مانند سفری است که در ان نویسنده به دنبال یک کشف است و پاراگراف تحلیلی ،خواننده را وارد این سفر می کند.

هر پاراگراف تحلیلی بایستی شامل موارد زیر باشد:

  • جمله ی عنوان:

جمله ی عنوان ایده ی اصلی پاراگراف است و به خواننده می گوید که پاراگراف در مورد چه چیزی نوشته شده است.جمله ی عنوان باید اولین جمله ی پاراگراف باشد.اگر شما در حال نوشتن یک مقاله هستید ،جمله ی عنوان را به تز مقاله ی خود ارتباط دهید.جمله ی عنوان نمی تواند در حکم یک بیانیه ی واقعی باشد.جمله ی عنوان باید به گونه ای  باشد که بتواند هر چیزی را که به نفع یا بر علیه آن است استدلال کند.

  • زمینه ای برای شواهد متن:

برای هر قسمت از شواهدی که انتخاب می نمایید شما می بایست خواننده را راهنمایی کنید تا متوجه شوند منظور این شواهد در متن چیست .یا به عبارتی دیگر ،در صفحاتی از متن که نقل قول استفاده شده است چه چیزی رخ می دهد؟بر اساس قاعده و اصول مقاله نویسی ،نوشتن بیش از دو جمله به عنوان نقل قول در متن مقاله جایز نیست .در ضمن نباد کل نقل و روایت را در اینجا خلاصه کنیم.

  • شواهد متنی:

شواهد متنی،جمله یا عبارتی کوتاه است که شما به صورت مستقیم و کلمه به کلمه ی آن را داخل متن کپی می کنید  زیرا هدف شما این است که از این نقل قول به عنوان مدرکی برای اثبات جمله ی عنوان یا پایان نامه خود استفاده کنید.شما بایستی برای به کار بردن نقل قول در جمله از علامت نقل قول (“…”) استفاده کنید تا مشخص شود این جمله توسط فرد دیگری نوشته شده است.در نظر داشته باشید که نقل قول ،مدرکی است برای کار شما و بایستی از آنچه که قصد استدلال آن را دارید پشتیبانی کند.

  • صفحه ی مرجع:

قراردادن شماره صفحه  در متن،نشان میدهد که در آن قسمت از متن ، شما از یک نقل قول استفاده کرده اید.شماره صفحه در پایان نقل قول و داخل پرانتز نوشته می شود.فعلا نیازی به ذکر کردن ،صفحه ،صفحات ،عنوان کتاب و … نیست و فقط ذکر شماره کافی است.

برای مثال:

 ( Bart complains, “I hate peas” (18

  • تجزیه و تحلیل:

با کلمات خاص چگونگی حمایت و پشتیبانی شواهد از جمله ی عنوان را توضیح دهید.در مورد کلمات خاص ،عبارات و ایده هایی که در نقل قول وجود دارد بحث و گفتگو کنید.یک ارتباط ویژه بین شواهد و نقل قولهای متن و جمله ی عنوان ایجاد کنید (همچنین  می توانید آن را به یک قضیه در مقاله ارتباط دهید).فقط به بازگو کردن نقل قول یا خلاصه کردن داستان نپردازید و سعی کنید حداقل در دو جمله آنها را تجزیه و تحلیل کنید.

  • جملات انتقال دهنده:

اگر شما در حال نوشتن یک پاراگراف تحلیل هستید،پس این جمله به عنوان نتیجه گیری شما به کار برده می شود.و آن به سوال “موضوع چیست؟ ” پاسخ می دهد و بایستی به جمله ی عنوان ربط داده شود.اگر شما در حال نوشتن مقاله هستید و این بخش،یکی از پاراگراف های بخش بدنه ی اصلی مقاله است،پس این جملات جهت حرکت از ایده هایی که در حال حاضر در حال نوشتن آنها هستید به سمت ایده های بعدی که قرار است در پاراگراف های بعدی ،استفاده می شود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.