هر مقاله ی علمی یک سری اجزای اصلی دارد که باید آنها را رعایت کنیم تا بتوانیم یک مقاله با اصول علمی پیاده سازی کرده و اکسپت و چاپ مقاله در مجلات معتبر را کسب کنیم. یکی از این بخش ها قسمت بحث

 هر مقاله ی علمی از یکسری اجزای مقاله پیروی می کند که داوران مجلات معتبر علمی نیز بر پایه همین اجزا، مقالات پژوهشگران را مورد ارزیابی و داوری قرار می دهند ؛پس هر چه مقاله شما در چهارچوب مقاله علمی باشد شانس پذیرش ان بیشتر می شود.

اجزای یک مقاله علمی

 1. عنوان (Tittle)
 2. چکیده (Abstract)
 3. کلمات کلیدی (Keywords)
 4. مقدمه (Introduction)
 5. مواد و روش‌ها (Materials and methods)
 6. نتایج (Results)
 7. بحث (Discussion)
 8. نتیجه‌گیری (Conclusion)
 9. تقدیر و تشکر (Achnowledgment)
 10. مراجع (References)
 11. ضمیمه (Appendix)
 12. موارد تکمیلی (Supplementary materials)

البته احتمال دارد بخش‌های 6 و 7 با هم ادغام شده با عنوان Results and Discussion نوشته شوند. در نوشتن قسمت بحث و نتیجه گیری به تفسير نتايج، بحث و نتيجه‌گيري و ارتباط ميان يافته‌ها با تحقيقات و تئوري‌هاي قبلی پرداخته می‌شود. ساختار و چارچوب اين بخش مخالف مقدمه می باشد، از جزئيات نتايج پژوهش شروع و به سمت كليات حركت مي‌كنيم.

بحث مقاله DISCUSSION

بخش بحث مقاله به تفسیر و تعبیر نتایج و دستاوردهای پژوهش به صورت اختصاصی می پردازد. در قسمت بحث مقاله از پژوهش هایی قبلی و مرتبط با موضوع مقاله که در بخش مقدمه عنوان شده‌اند، بیان نماید . و مقایسات و تحلیل ها و تجزیه خود را در مورد آنها بیان نماید و نتایجی را از آن پژوهش به دست آورده را نیز مطرح نماید. مقایسه‌ای از روش‌ها، نتایج ذکر شده در آن مقالات با روش‌ها، نتایج این پژوهش انجام شود. مزایا و معایب پژوهش فعلی و همخوانی یا عدم همخوانی دستاوردهای حاصل با یافته‌های پیشین با دقت توضیح دهید. سعی کنید زمان افعال بکار رفته در مقاله تان گذشته باشد.

نکات بخش بحث مقاله DISCUSSION

 • می‌توان این بخش را با ذکر دوباره هدف پژوهش شروع کرد. ابتدا با بياني كلي راجع به ماهيت نتايج، بحث را شروع كنيد. مي‌توان قبل از آن نيز يك بار ديگر هدف اصلي پژوهش راذكر كرد
 • یافته‌ها به صورت خلاصه و به شکل جداگانه آورده می‌شود.يافته‌هاي جديد را در مقايسه با يافته‌هاي ديگران تفسير كنيد.
 •  نتیجه به دست آمده را با نتایج پژوهش‌های پیشین مقایسه کنید و ذکر کنید که آیا این یافته با پژوهش‌های دیگر همسو بوده است یا خیر. نتايج را با كلمات متفاوت دوباره در اين قسمت تكرار نكنيد.
 •  یافته به دست آمده را تبیین کنید. چرا چنین نتیجه‌ای به دست آمده است. برای این کار می‌توانید از مدل‌ها یا نظریات مختلف استفاده کنید. تبيين‌هاي احتمالي همسويي و ناهمسويي نتايج مطالعه خود را با مطالعات ديگران بيان كنيد.
 • تمام یافته‌های به دست آمده را در بخش نتیجه‌گیری خلاصه کنید. در قسمت نتيجه‌گيري سعي مي‌شود نتايج مطالعه حاضر در بدنه دانش موجود قرار گيرد. تلویحات نظري، عملي، تجربي و روش‌شناختي يافته‌ها بيان مي‌شود. در پايان محدوديت‌ها مطالعه حاضر و پيشنهادهايي براي مطالعات آتي مورد بحث قرار مي‌گيرد.
 • به محدوديت‌هاي مطالعه خود اشاره كنيد. به مواردي اشاره شود كه در ارتباط با يافته‌هاي پژوهش است و تعميم پذيري آن‌ها را با اشكال مواجه مي‌سازد. گرفتاري‌هاي پژوهشگر در اين قسمت جايگاهي ندارد.
 •  ساختار اين بخش فني‌تر از ساير بخش‌ها است. از بحث در خصوص نتايج و تعبير و تفسير آن‌ها شروع مي‌شود، سپس يك نتيجه‌گيري از يافته‌هاي به عمل مي‌آيد.
 •  اگر ساختار نگارش مقدمه را به مثابه قيفي در نظر بگيريم كه از كليات يعني زمينه بحث شروع مي‌شود و به جاي باريك قيف يعني فرضیات ختم مي‌شود؛ ساختار نگارش بحث مشابه يك قيف بر عكس است كه از جاي باريك يعني بحث و تفسير در خصوص تك تك نتايج شروع مي‌شود و به بالاي قيف يعني نتيجه گيري و بسترسازي براي ارائه نظريه و بسط دانش ختم مي‌شود.
 • تبيين‌هاي ارائه شده را به نكاتي كه در مقدمه به آن اشاره كرديد ربط دهيد.
 • پيشنهادهاي ارائه شده در راستاي حل محدوديت‌ها و قابل اجرا باشد.
 • ذکر کمک هایی که این یافته به گسترش دانش نظری نموده است.
 • مشخص کنید که یافته‌های شما در چه بخش‌هایی کاربرد دارد.
 • احاطه یافتن بر نظریه‌ها و ادبیات پژوهش قبل از اقدام به تدوین این قسمت.
 • خودداری از ارائه قضاوت‌های شخصی و آوردن تفسیرهای ورای داده‌ها.
 • خودداری از ارائه تعمیم‌های فاقد شواهد و تعمیم‌های با شواهد اندک.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.