مقالات علمی بر اساس قالب و ساختار نوشتاری به دو گروه مقالات علمی ترویجی و علمی پژوهشی تقسیم می شوند.

تهیه و چاپ مقاله علمی از جهات مختلف دارای اهمیت می باشد و علاوه بر امتیازات دانشگاهی، موجب بهره مندی از آثار حقوقی اداری شده و باعث افزایش جایگاه علمی اجتماعی پژوهشگر می شود.
مقالات علمی به دو گروه مقالات علمی-پژوهشی و مقالات علمی-ترویجی تقسیم می شوند. مقالات علمی-پژوهشی حاصل پروژه های تحقیقاتی هستند و موجب افزایش بار علمی می شوند و مقالات علمی ترویجی بر پايه تركيب، و جابه جايي دانش پایه گذاری می شود و به روشن شدن مطالب كمك شایانی میکند.

مقالات علمي – پژوهشي

 مقالات علمی-پژوهشی مقالاتی هستند که از انجام یک پروژه تحقیقاتی بدست می آیند و منجربه تولید علم و افزایش بار علمی می شود در این نوع مقالات شاهد نوآوری هستیم. مقالات در این زمینه دارای داوران و صاحب نظرانی هستند که مقالات را مطالعه و مورد داوری و قضاوت قرار می دهند و اگر مجله از نظر بار علمی مورد تایید داوران قرار گرفت اکسپت انجام میپذیرد و می توانید در مجلات علمی-پژوهشی داخلی و یا خارجی به چاپ برسانید. معتبر ترين مجله  هاي علمي جهان  به وسيله  موسسه اطلاعات  علمي  ISI نمايه مي شوند و مجلات داخلی توسط وزارت علوم تحقيقات وفناوري  صورت  مي پذيرد.

 نكته قابل توجه در ارتباط  با اين دسته از مقالات اينست كه، مجلات علمي – پژوهشي  به هيچ وجه مقاله ترجمه  را چاپ ومنتشر  نمي كند،  در حاليكه  در مجلات علمي – ترويجي  ترجمه  مقالات همه پذيرفته مي شود .

مقالات علمي – ترويجي 

اين مقالات بر پايه تركيب ،  تلفيق  و جابه جايي دانش موجود برآورد مي شوند و به روشن شدن مطالب كمك شایانی مي نمايند. اما ارزش  و اعتبار علمي  اين دسته از مقالات  در مقايسه با مقالات علمي – پژوهشي  درسطح  پايين تري قرار دارد اين دسته از مقالات در گروههايي كه به آن ها اشاره مي شود قابل  مشاهده و بررسي  هستند.

 • مقالات  مروري 
 •  مقالات تدويني: در اين مقالات محقق  با استفاده از كارهاي انجام گرفته در گذشته با يك هدف  معين مقاله جديد را تنظيم مي كند .
 •  مقالات ترجمه اي: همانگونه كه اشاره شد مقالات ترجمه اي در مجلات علمي – ترويجي  مورد استفاده  قرار مي گيرد.
 • مقالات تحليلي: در اين دسته تجزيه و تحليل  و نقد به گونه اي هدفمند صورت مي پذيرد. 

 از بين گروههايي كه در بالا به آن ها اشاره شد ، مقالاتي كه جنبه  تحليلي  دارند از وزن و اهميت  بيشتري  برخوردارند.

 ساختار مقاله علمي 

 مشخصات یک مقاله علمی-پژوهشی :

 1.  عنوان مقاله : عنوان مقاله بايد كوتاه ، فاقد ابهام ورسانده مطلب باشد.
 2.  نام نويسنده يا نويسندگان مقاله : نام نويسندگان ، زمان ومكان تهيه و مقاله ، نام دانشگاه يا موسسه مربوط  ،  عنوان ورتبه  نويسندگان ، آدرس پستي و الكترونيكي و … بايد  ذكر شود.
  در مقالات بايد به نام سازمان يا بنيادي كه در تامين مالي طرح مشاركت كرده اند اشاره كرد عموما مقالات علمي از يك حمايت  خارجي  بهره مند هستند.
 3. چكيده: چكيده بايد با خط ريز تر و در فضاي محدود تر از متن اصلي مقاله آورده شود. چنانچه مقاله به زبان فارسي  باشد لازم است چكيده انگليسي  آن نيز  تهيه شود، درپايان چكيده واژه هاي كليدي  قرار مي گيرند كه شامل حداقل  سه وحداكثر  پنج  واژه مي باشد.
   چكيده مقاله بايد شامل مطالبي درباره ضرورت پرداختن به موضوع، فرضيه  يا سوال  تحقيق  روش تحقيق و تجزيه و تحليل و نتيجه گيري  باشد.
 4. مقدمه: در مقدمه  به مباني نظري موضوع ،  اهميت و ابعاد مساله اشاره مي شود و بيان مي كند كه مقاله  از چند بخش تشكيل  شده است.
 5. روش تحقيق: در اين بخش سوالات اساسي مقاله، فرضيه ها، جامعه آماري، نمونه گيري، روشهاي گرد آوري اطلاعات وروش تجزيه و تحليل اطلاعات وساير مسائل مربوط توضيح داده مي شود .
 6. اطلاعات و داده ها: در اين قسمت  يافته هاي آماري  وغير آماري تحقيق كه مواد خام تجزيه و تحليل را تشكيل مي دهد ذكر مي گردد.
 7. تجزيه و تحليل:در اين قسمت به تجزيه و تحليل داده ها واطلاعات كه در راستاي هدف  تحقيق  وآزمون  فرضيه ها ست،  پرداخته مي شود تمام قسمت اصلي  تحقيق  وكار علمي  درقسمت  تجزيه و تحليل  مقاله شكل مي گيرد . حدوداً نيمي از هر مقاله علمي مختص  تجزيه و تحليل  مي باشد .
 8. نتيجه گيري :عمده ترين قسمت  مقاله بعد از تجزيه و تحليل ،  مباحث  مربوط به نتيجه گيري  ،‌جمع بندي  يا ملاحظات پا ياني است . در اين جا نتايج  حاصل از بررسي  وآزمون  فرضيه ها مورد بحث  قرار مي گيرد واز نتيجه  حاصل از تحقيق  در جهت دستيابي  به اهداف  جديد استفاده مي گردد. 
 9. فهرست منابع:در اين بخش  فهرست  منابع  وماخذ  ذكر مي شوند  مجله هاي علمي گاه سبك خاصي در نحوه  ارجاع دهي  دارند . لذا در هنگام نگارش  سبك و شرايط  ذكر شده در مجله  بايد رعايت  شود.
 10. ضمايم: دراين قسمت محقق مي تواند نقشه، آمار، تصوير، نمودار و هر آنچه  را كه بر غناي مطلب مي افزايد و به درك مطالب ارايه شده كمك مي نمايد را ضميمه  مقاله كند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.