مقاله تحلیلی و استدلالی چه تفاوتهایی باهم دارند؟

مقالات پژوهشی به دو دسته مقالات تحلیلی و مقالات استدلالی تقسیم بندی می شود.هنگام نوشتن مقاله شما می توانید، یکی از دو روش بالا را انتخاب نمایید.بعضی مواقع نوع تکلیف تحقیق ،مشخص می کند که شما از کدام روش تحقیق در نوشتن مقاله استفاده کنید .دامنه و هدف تحقیق ،مشخص می نماید که کدام روش تحقیق برای مقاله ی شما مناسب است.

با اینکه تفاوتهای مشخصی بین نوشتن مقاله تحلیلی و مقاله استدلالی وجود دارد ،برخی اصول و قواعد نوشتن نیز در بین آنها مشترک است که عبارت اند از:

 • ضروریت تفکر استدلالی
 • ارزیابی هوشمندانه اطلاعات تحقیق
 • تحقیقات جامع روی منابع

فرایند نوشتن  یا موضوع مقاله ،تفاوتهای عمده بین دو نوع تحقیق را نشان می دهند.مقالات تحلیلی با یک رویکرد متعادل ،یک تصویر کلی از استنتاج شما از موضوع ، فراهم می کنند.مقالات استدلالی، با یک استدلال منطقی بین جوانب مختلف بحث کرده و از یک جنبه طرفداری می کند .

مقالات تحلیلی

اساس یک مقاله ی تحلیلی،تهیه ی یک سوال پژوهشی است.این سوال،یک سوال خنثی است و جهتی را برای شما مشخص می کند تا موضوع خود را ارزیابی و بررسی نمایید و به پاسخ سوال دست بیابید.بیانیه ی پایان نامه،سوال پژوهش را معرفی می کند و بقیه ی مقاله از موضوع شما پشتیبانی می کند.

این نوع تحقیق ،افکار،ایده ها ،نتیجه گیری و ارزیابی موضوع از طرف شماست که با اطلاعات منطقی و استدلالی پشتیبانی می شود.

چند مورد اساسی در تدوین مقاله تحلیلی:

 • پاسخگویی به سوالات عینی پژوهش
 • نداشتن هیچ گونه تصور یا عقیده ی قبلی درباره ی موضوع
 • ارزیابی کردن موضوع و نتیجه گیری از طریق اطلاعات عملی منابع معتبر.
 • گردآوری یافته ها در کنار هم جهت ارائه ی هدف تحقیق
 • استفاده از تفکرات جدی و ارزیابی انتقادی برای پاسخگویی به سوال تحقیق.

مقالات استدلالی

 نکته ی مهم در مقالات استدلالی،تاکید کردن روی یکی از جهت های موضوع است.موضع شما در بیانیه مقاله شکل گرفته است،جایی که استدلالی را بیان می کند که احساس می کنید نسبت به موضوع مقاله ی شما منطقی تر است.بزرگترین هدف این نوع مقاله این است که خواننده را متقاعد کند تا با یک استدلال منطقی متکی به واقعیت ها و اطلاعات استفاده شده از منابع معتبر، با نقطه نظر شما موافقت کنند.

مقاله استدلالی،این چنین نیست که از خواننده بخواهد تا به سادگی با عقیده و نظر نویسنده موافقت کند ،در عوض یک تحقیق دقیق و ساختار یافته است که با ارائه ی اطلاعات ، وجود یک استدلال را ثابت می کند و به خواننده اجازه می دهد تا نتیجه گیری منطقی مشابهی را ترسیم کند.

از جمله موارد مهم در نوشتن مقاله استدلالی

 • استفاده از یک منطق اقناعی جهت ایجاد استدلال برای متقاعد کردن خواننده.
 • توضیح دادن واضح استدلال
 • معرفی کامل و کافی موضوع قبل از گرفتن موضع درباره ی موضوع
 • استفاده کردن از منابع معتبر جهت پشتیبانی از موضع خود و بیان کردن اطلاعاتی در مورد دیدگاه مخالف.
 • استفاده کردن از ارزیابی انتقادی جهت ایجاد یک استدلال منطقی.

صرف نظر از نوع مقاله در حال انجام ،استقامت نوشتن یک مقاله ی مهم با انجام  تحقیق کامل و سازمان یافته،استفاده از استراتژی یادداشت برداری موثر و مفید و نوشتن یک بیانیه ی قوی شروع می شود.

اگر شما با استفاده از یک فرآیند سازمان یافته در حال نوشتن مقاله هستید،مطلع باشید از آنچه که بتواند موضوع را به درستی بیان کند.اگر شما با استفاده از روش تحلیلی در حال نوشتن مقاله هستید ،از واقعیت ها به صورت قابل مشاهده و منطقی استفاده کنید تا بتوانید به سوال پژوهش پاسخ دهید.اگر شما با استفاده از روش استدلالی در حال نوشتن مقاله هستید،از تفکرات منطقی و نمایش دقیق و صحیح برای هر دو جهت موضوع ،استفاده کنید در حالی که مخاطبان خود را متقاعد می کنید تا به نتایج مشابهی از کار شما دست یابند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.