پژوهشگران گرامی اغلب در ترتیب نوشتن اشامی نویسندگان مقاله دچار تردید و اشتباه می شوند در این مقاله می خواهیم نحوه نوشتن اسامی نویسندگان و ترتیب آنها و نحوه تقسیم بندی امتیازات بین نویسندگان را

در نگارش یک مقاله، علاوه بر بخش های اصلی که شامل، عنوان، چکیده، مقدمه، روش کار، نتیجه، بحث و رفرنس نویسی می باشد، بخش از مقاله نیز به معرفی نویسندگان مقاله و افیلیشن ها اختصاص داده می شود. اینکه اسامی نویسندگان یک مقاله به چه ترتیبی نوشته شود و نحوه نگارش اسامی چگونه باشد، بسیار مهم است. بخصوص در مصاحبه دکتری امتیاز دهی به نویسندگان مقالات بر حسب ترتیب اسامی نویسندگان خواهد بود. سوالاتی زیادی در این خصوص برای دانشجویان و محققین جوانی که در ابتدای راه هستند و میخواهند مقاله خود را بنویسند، پیش می آید از جمله اینکه:

 • نام من در نویسندگان چندم باشد، در رزومه ام چه تاثیری دارد؟
 • امتیاز مقاله چگونه بین نویسندگان مقاله تقسیم می شود؟
 • الزاما نفر اول همان نویسنده ی مسئول است؟
 •  آیا نام استاد راهنمای پایان نامه یا مقاله حتما باید در ابتدا باشد؟
 • استاد مشاور به عنوان چندمین نویسنده است؟
 • نام همکاران به چه ترتیبی مطرح می شود؟

نویسنده مقاله کیست؟

پژوهشگری که در انجام کار علمی و پژوهشی، مقاله را بر عهده دارد نویسنده مقاله می گویند.تمامی نویسندگان مقالات ISI باید دارای شرایط زیر باشند.تا بتواند نام خود را به عنوان نویسنده مقاله ذکر کند.

 1.  تحقیق و پژوهش: فرد در بخش های مربوط به ایده پردازی، طراحی نقشه ی راه، اجرای علمی یا تحلیل و نتیجه گیری در مقاله نویسی نقش نقش داشته باشد.
 2.  نگارش و تالیف: فرد بایستی در تهیه ی مقاله، نکارش، ویرایش یا پیش نویس متن آن نقش داشته باشد.
 3.  تائید علمی: فرد مورد نظر با نظارت و تائید پیش نویس مقاله، برای ارسال آن به نشریات اقدام کند.

توجه توجه: صرفا کار مدیریتی، مانند جمع آوری اطلاعات، سرمایه گذاری و یا نظارت بر گروه تحقیقاتی، دلیل بر کسب عنوان نویسنده ی مقاله نمی باشد.

نویسنده مسئول (Lead Author) کیست؟

مقالاتی که با همکاری چندین نویسنده صورت می پذیرد، لازم است یکی از نویسندگان به عنوان نویسنده ی مسئول انتخاب شده تا علاوه بر اینکه جزء نویسندگان مقاله است، مسئولیت نگارش پیش نویس مقاله و پیگیری های بعدی مربوط به اخذ پذیرش و چاپ مقاله را عهده دار باشد.
وظایف نویسنده ی مسئول چیست؟

 1.  نگارش و تالیف: اسامی نام نویسندگان مقاله را با توجه به وظایف انجام شده، تهیه می کند.
 2.  تائید پیش نویس: نویسنده ی مسئول، پیش نویس مقاله را نگارش کرده و با دیگر نویسندگام مشورت می نمایید.
 3.  تائید علمی: نویسنده ی راهبر مسئول یکپارچگی پژوهش، کامل و دقیق بودن نتایج و درستی تحلیل ها می باشد.

اینکه نام من در نویسندگان چندم باشد در رزومه ام چه تاثیری دارد؟

 نام شما چندمین نفر در مقاله باشد، تاثیری در عدد H-index  شما ندارد.

چه افرادی نمی توانند نویسنده ی مقاله باشند؟

 1.  از نظر اخلاق در پژوهش، جایز نیست از نام افراد مشهور  برای اعتبار بخشیدن به مقاله استفاده کنیم.
 2. برای اعتبار بخشی و یا هدیه به فرد یا افرادی، نباید نام آن ها را به عنوان نویسنده ذکر نمود.
 3.  هر فردی که شرایط نویسنده ی مقاله را ندارد، نمی بایست نامش در کنار نویسندگان قرار گیرد.

ترتیب نام نویسندگان به چه ترتیبی باید باشد؟

 1.  احترام به استاد:بسیاری از دانشجویان معمولا در مقالاتی که از پروژه های تحقیقی یا پایان نامه کارشناسی ارشد خود استخراج می کنند، به دلیل احترام به استاد راهنما، نام استاد را به عنوان اولین نام ذکر می کنند و بعد نام خود.
 2. احترام استاد به دانشجو:برعکس مورد اول، بسیاری از اساتید معتقدند که به دلیل زحمات دانشجو برای انجام پایان نامه و مقاله اش، نام دانشجو، اولین نام و نام استاد بعد از آن به عنوان نویسنده ی مسئول آورده شود.
 3.  ارجحیت میزان مشارکت:بسیاری از محققین بر این باورند که بهتر است نام نویسندگان مقاله به ترتیب میزان بیشترین مشارکت افراد در پژوهش انجام شده، ذکر شود. ولی اگر نتوان با این معیار ترتیب نام نویسندگان را مشخص کرد، بهترین راه به ترتیب حروف الفباست.
 4.  گروه بندی:‌در مقالاتی که دو گروه از دانشجویان و اساتید قرار دارند، ابتدا گروه دانشجویان و سپس نام اساتید دانشگاهی ذکر می شود.

امتیاز چگونه بین نویسندگان مقاله تقسیم می شود؟

اهمیت نحوه ی امتیاز دهی نویسندگان مقاله از چه نظر مهم می باشد:

 •     انتخاب دانشجوی نمونه توسط دانشگاه
 •    مصاحبه دکتری
 •   اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

در دانشگاه ها و مراکز علمی مختلف نحوه ی امتیاز دهی متفاوت می باشد اما در حالت کلی به این صورت می باشد:

تعداد نویسندگاننفر اولنفر دومنفر سومنفر چهارم نفر پنجم
۱۱۰۰%   
۲۹۰%۶۰%  
۳۸۰%۵۰%۵۰% 
۴۷۰%۴۰%۴۰%۴۰%
۵۶۰%۳۰%۳۰%۳۰% ۳۰%
بیشتر از ۵ نفر۵۰%  ۱۲۵% تقسیم بر تعداد سایر نویسندگان

امتیاز نویسنده اول و مسئول:توجه به این نکته ضروری است که بین نویسنده ی اول و نویسنده ی مسئول تفاوت وجود دارد و امتیاز مشابه ندارند. نویسنده ی اول، مسئول مقاله و مدیر پژوهش صورت گرفته است و جایگاه بالاتری دارد. اما نویسنده ی مسئول تنها مسئول مکاتبات برای انتشار مقاله در ژورنال است. مثلا مسئول ارسال مقاله به مجلات تامسون است.

برای کسب بیشترین امتیاز، ترتیب اسامی نویسندگان چگونه باشد؟

برای امتیاز هرچه بیشتر، بهتر است تعداد نویسندگان مقاله کمتر باشد. البته در بسیاری موارد دیده شده که پژوهشگران بزرگ و صاحب نظر نیز به شکل گروهی مقاله ای را منتشر می کنند چرا که هدف این افراد نشر بی توقع علم در دنیا است.

وظایف نویسندگان همکار چیست؟

 1.  توافق خود را مبنی بر درج نام خود به عنوان نویسنده ی مقاله اعلام می کنند.
 2.  نظر خود را درباره ی پیش نویس آماده شده اعلام می دارند.
 3. صحت علمی مقاله را تائید می کنند.

افرادی که با توجه به معیار های گفته شده خود را حائز کسب عنوان نویسنده ی مقاله و نویسنده ی همکار نمی دانند لازم است از این کار انصراف دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.