چگونگی نگارش پروپوزال

پروپوزال در لغت به معنی پیشنهاد است.پروپوزال طرح اولیه و پیشنهادی تحقیق است.به عبارت دیگر،پروپوزال همان نقشه انجام تحقیق برای عملی کردن پروژه ی تحقیقاتی است.این پروژه می تواند یک طرح تحقیقاتی وسیع یا یا یک پایان نامه باشد.

پژوهشگربرای دریافت هزینه انجام طرح خود از افرادی که قرار است اعتبار مالی طرح را تامین کنند ،بایستی هدف پروژه تحقیقاتی خود را در قالب پروپوزال ارایه دهد.

اجزاء اصلی یک پروپوزال عبارتست از:

 • موضوع
 • انتخاب استاد راهنما و مشاور
 • طراحی تحقیق
 • عنوان بندی تحقیق
 • بیان مسئله و موضوع تحقیق
 • سولات و فرضیه تحقیق
 • سولات و فرضیه تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • مراحل تحقیق
 • شیوه های گردآوری اطلاعات
 • نمونه گیری
 • روش های تحلیل
 • منابع

موضوع

موضوع انتخابی برای پروپوزال بایستی دارای شرایط زیر باشد.

 • هماهنگی با آموزشهای دوره ی تحصیلی
 • پایان نامه باید در مورد موضوع تخصصی و مشخص و در محدوده ی جغرافیایی معین باشد.
 • موضوع بایستی جدید باشد.
 • دانشجو بایستی پس از انتخاب موضوع با مراجعه به مراجع معتبر از تکراری نبودن موضوع انتخابی مطمئن شود.
 • فرم پروپوزال باید به صورت تایپ شدهو در 3 نسخه اماده گردد و پس از تایید استاد راهنما و مشاور،حداقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه شورای تحصیلات تکمیلی تحویل گردد.

انتخاب استاد راهنما و مشاور

دانشجویان برای تکمیل فرم پروپوزال بایستی با توجه به موضوع تحقیق خود استاد یا استادان راهنمای خود را انتخاب کنند.استاد یا استادان مشاور توسط استاد راهنما انتخاب می گردد.

دانشجو بعد از در میان گذاشتن موضوع انتخابی با استاد راهنما،با بهره گیری از راهنمایی های لازم از طرف ایشان و استاد مشاور به تنظیم و تدوین موضوع و مساله مورد تحقیق می پردازد.

دانشجو موظف است در تمامی مراحل تکمیل فرم پروپوزال،استادان مشاور و راهنمای خود را در جریان قرار دهد و از نظرات انها استفاده کند.در نهایت مطالب و موارد مندرج در فرم پروپوزال بایستی به تایید استادان برسد.

طراحی تحقیق

طراحی تحقیق به نوع و دامن اهداف ،طبیعت مساله مورد بررسی و روش های مناسب برای پیشبرد تحقیق بستگی دارد.

هر طرح تحقیق شامل موارد زیر است:

 1. تعریف مساله مورد بررسی
 2. بیان ماهیت تحقیق
 3. بیان منابع تحقیق
 4. بیان اهداف تحقیق
 5. محدوده مکانی تحقیق
 6. محدوده ی زمانی تحقیق
 7. ابعاد و دامنه تحقیق

طرح تحقیق از جنبه های زیر هم مورد بررسی قرار میگیرد:

 1. دیدگاهی که با مساله مورد بررسی برخورد می شود چیست؟
 2. روشهای مورد استفاده کدام ها هستند؟
 3. چه روشهایی بیشترین تاثیر را در پیشبرد تحقیق دارد؟

عنوان بندی تحقیق

اولین گام در طراحی تحقیق ،انتخاب عنوان می باشد.عنوان انتخابی بایستی روشن و گویای مساله مورد بررسی باشد.برای اینکه تحقیق ما محدوده معینی داشته باشد لازم است تحقیق از لحاظ زمانی و مکانی محدود گردد.در همین ارتباط،گاهی بر جنبه ی خاصی از موضوع تحقیق تاکید می شود که پس از عنوان تحقیق از کلمه” با تاکید بر …. ” استفاده میشود.در بعضی مواقع هم عنوان تحقیق با مورد شناسی همراه می شود که در این موارد پس از عنوان اصلی عبارت ” مورد …. “ به کار می رود.

انواع تحقیق

انواع تحقیق علمی عبارت است از:

 • مطالعات کاربردی

به تحقیقاتی که به منظور تدوین و گسترش مهارتها و شیوه های جدید و نیز حل مسایل مربوط به موضوع طراحی و اجرا می شود ،مطالعه کاربردی گفته می شود.

 • مطالعات نظری

هدف مطالعات نظری ،افزایش شناخت علمی نسبت به پدیده ها ،در پی بررسی صحت یا عدم صحت نظریه های علمی می باشد.

 • مطالعات بنیادی

مطالعات بنیادی از لحاظ پایبندی به مباحث محض علمی به مطالعات نظری شباهت دارد.با این تفاوت که نظریه پردازی را با میزان تجربه از طریق بررسی های میدانی در هم می آمیزد و در پی محک زدن نظریه در میدان عمل است.

بیان مسئله و موضوع تحقیق

محقق بایستی در چهار چوب موضوع انتخابی ،مساله ای یافته و به تدوین ان بپردازد.

محقق بایستی از میان پیچیدگی رخدادهای مورد مطالعه،موارد مهم و مرتبط را که به بهترین وجه در بیان مساله به کار می آیند را انتخاب نماید.

سوالات و فرضیه تحقیق

محقق برای جهت دادن به روند بررسی خود ،پرسشهایی رو مطرح میکند.هر اندازه که اطلاعات محقق در مورد مساله بیشتر باشد بهتر میتواند به طرح سوالات در مورد مساله بپردازد.

این سوالات معمولا با چگونه ؟ چرا؟ چه چیز؟ شروع میشوند.محقق لازم است برای سوالات خود پاسخی نیز در نظر بگیرد. به بیان علمی این گونه پاسخ ها فرضیه گفته می شود.

اهداف تحقیق

هر مطالعه علمی طبیعتا دارای هدفی معین است،هدف  کلی تحقیقات علمی افزودن دانش و شناخت و معرفت بشری در زمینه معینی است.

پیشینه تحقیق

در پیشینه تحقیق محقق تلاش میکند تحقیقاتی راکه در موضوعات مشابه انجام شده را بررسی کند و وجه تمایز مطالعه خود را با تحقیقات دیگر نشان دهد. و از این طریق جنبه های جدید مطالعه خود را اثبات کند.

مراحل تحقیق

چهار مرحله اصلی تحقیق عبارت است از:

 1. انتخاب موضوع
 2. جمع اوری داده ها و اطلاعات
 3. طبقه بندی و تحلیل داده های جمع آوری شده
 4. ارایه یافته ها و نتایج تحقیق

شیوه های گردآوری اطلاعات

محقق بایستی با توجه به نوع و دامنه تحقیق خود بتواند شیوه مناسب برای جمع اوری اطلاعات را انتخاب کند.

روشهای مختلف جمع آوری اطلاعات عبارتست از :

 • انواع مصاحبه
 • انواع مشاهده
 • نمونه گیری و نمونه برداری
 • استفاده از منابع اماری
 • استفاده از منابع تحقیقی و گزارش ها

نمونه گیری

در مطالعاتی که باید از شیوه نمونه گیری برای جمع آوری داده ها استفاده می شود ،می توان از روش های مختلف نمونه گیری مانند نمونه گیری خوشه ای ،تصادفی و یا سیستماتیک اسفاده کرد. نوع نمونه گیری که محقق انتخاب میکند بستگی به حجم جامعه اماری و دامنه ی بررسی ها دارد.نمونه ها نیز به دو طریق کیفی و کمی میتوانند انتخاب گردند.

روش های تحلیل

در تحلیل داده ها از روشهای کمی ، آماری  و کیفی استفاده می شود.اما معمولا  برای تحلیل داده ها از روشهای کمی و اماری استفاده میشود. امروزه برای تحلیل داده ها می توان از برنامه های نرم افزاری مختلف استفاده کرد.

منابع

منابعی که در پایان نامه از انها استفاده خواهد شد به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی  مولف و به صورت زیر نوشته می شود.

مقالات:

نام خانوادگی (کامل) _نام (مخفف)_سال چاپ _عنوان مقاله _مترجم_ منبع مقاله _شماره جلد _شماره صفحات مقاله

کتاب:

نام خانوادگی (کامل) _نام (مخفف)_ سال چاپ _عنوان کتاب _مترجم _ انتشارات _تعداد صفحات کتاب


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.