مقاله ی مروری چگونه نوشته می شود و بخش های اصلی یک مقاله مروری کدام ها هستند؟

 مقاله های علمی نوشته شده معمولا به دو دسته تقسیم می شوند:

 • مقالات مروری(Review article)
 • مقالات تجربی واصیل علمی _پژوهشی(Research Articles Original)

مهم ترین تفاوت مقالات مروری  و تجربی ،در ساختار اصلی مقاله می باشد.مقاله ی تجربی به ترتیب شامل عنوان ،چکیده ،مقدمه ،مواد و روشها ،نتایج و بحث و منابع است اما ترکیب اصلی مقاله مروری به ترتیب شامل عنوان ،چکیده ، مقدمه ،ترکیب نتایج و نتیجه گیری و منابع است.

مقاله مروری مقاله ای است که به مرور پیشینه موجود در مورد یک موضوع علمی می پردازد و پژوهش های انجام شده در مورد آن موضوع را به گونه ای سازماندهی و خلاصه می کند که باعث درک بهتر موضوع از طرف مخاطب گردد.در این نوع مقاله ،نتایج علمی که در مورد موضوعی خاص در مقاله های قبلی ارایه شده است جمع بندی و بررسی می گردد.به عبارتی در مقالات مروری خلاصه ای از اطلاعات مقالات چاپ شده ی قبلی ذکر می گردد و به ندرت یافته ی تجربی جدید ذکر می گردد.

این نوع مقالات معمولا انتقادی هستند .گرچه مطالب موجود در مقاله های مروری ،مطالب جدیدی نیستند و قبلا چاپ شده است ولی تفسیر نتایج بدست آمده با استنادهای دقیق و کامل ،نوعی راهنمایی برای مقاله های علمی نوشته شده ی اصیل است.

در مقاله ی مروری دانش و اطلاعات زمینه ای در مورد موضوع خاص به عنوان یک فرضیه در نظر گرفته می شود ونویسنده ی مقاله سعی می کند پژوهش های انجام شده در باره ی آن موضوع را دسته بندی کند و به مقایسه ی راهکارها و روشهای موجود بپردازد.البته ذکر تمامی جزئیات ضروری نیست اما بهتر است در موردجزئیات تمامی تحقیقات علمی به یک میزان پرداخته شود.

هدف اصلی  مقاله مروری ایجاد یک دیدگاه سازماندهی شده از تحقیقات انجام شده در مورد  یک موضوع علمی است.

 نکات مهمی که در نوشتن مقاله مروری باید مدنظر قرار دهیم عبارتند از: 

 1. برای نوشتن مقاله ی مروری در مورد موضوعی خاص ، حداقل بایستی 8 مقاله در رابطه با آن موضوع مطالعه شده و خلاصه گردد و یک مقاله ی مروری از به هم چسباندن چند مقاله بدست نمی آید.
 2. حتما بایستی نویسنده نظرات خود را در مورد روشهای استفاده شده در هر مقاله ذکر کند وهمچنین به مقایسه ی این روشها با یکدیگر بپردازد.
 3. نویسنده بایستی در مورد تحقیقات انجام شده قبلی ،از چندین جهت انتقاد کند.
 4. در نهایت نویسنده بایستی پیشنهادات خود را در مورد کارهای آینده ذکر نماید.
 5. مطالبی که در مقالات مروری نوشته می شود باید از دید خودتان باشد.
 6. منابع مطالب استفاده شده حتما بایستی ذکر گردد.مثلا اگر از مقاله ای استفاده کرده اید بایستی ان را ذکر نمایید.

برای نوشتن مقاله ی مروری چگونه مقاله پیدا کنیم؟

 • می توانید در سایتهایی مثلACM ,IEEE , Springer , Science Direct و Google Scholar مقالات مرتبط با موضوع مدنظرتان را جستجو کنید.
 • در نوشتن مقاله سعی کنید از مقالاتی استفاده کنید که در ژورنالهای معتبر مثل ISIچاپ شده اند چون این مقالات راحت تر درک می شوند.بعد از مطالعه ی مقالات isi می توانید از مقالات کنفرانسی هم استفاده کنید.
 • سعی کنید از مقالات جدیدتر استفاده کنید تا مطالب به روز تر و کامل تر باشد.
 • با مطالعه ی مقالات مختلف ،سعی کنید ارتباط بین آنها را کشف کنید تا راحت تر بتوانید طبقه بندی کنید.

توضیحات کلی در مورد بخش های اصلی یک مقاله ی مروری

مقدمه

مقدمه در حالت کلی هدف مطالعه را بیان می کند و به ترتیب شامل بخش های زیر است:

 • بیان اهمیت موضوع
 • توضیح اجمالی در مورد موضوع
 • توضیح در مورد دلیل مفید بودن مرور موضوع
 • خلاصه ای از الگوی طبقه بندی استفاده شده در مقاله
 • خلاصه ای از پیشنهادها و راهکارهای ارایه شده

ترکیب نتایج

در این بخش از مقاله ، فرضیه ها ،سوالات ،ترکیب نتایج مقالات قبلی و ارزشیابی آنها گردآوری می شود و یک جمع بندی کامل از پژوهش انجام گرفته حاصل می گردد.پرسشها و پاسخ ها ،عنوانهای این بخش را تشکیل می دهند.تعداد عنوانه نیز به سادگی یا پیچیدگی موضوع انتخابی بستگی دارد.

نتیجه گیری

در این قسمت از مقاله خلاصه ی نتایج تحقیقات قبلی ارائه می شود.به عبارتی دیگر با توجه به طبقه بندی های انجام شده روی مطالعات قبلی،نقاط ضعف و قوت این تحقیقات ذکر می شود.

منابع

در داخل متن.،مقالات استفاده شده با ذکر دقیق نام نویسندگان ، عنوان مقاله و مجله ای که مقاله در آن چاپ شده داخل پرانتز ارجاع داده می شود و در انتهای متن هم به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده ی اول مرتب می گردد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.