مقالات پژوهشی اصيل چه نوع مقاله ای است و از چه اجزایی تشکیل شده؟

تعریف مقاله

مقاله نوشته ای است در مورد موضوعی خاص که معمولا در مجلات،روزنامه ها و کتاب ها منتشر می گردد .مقاله، بهترین راه برای انتقال دانش و تحقیقات انجام شده  به دیگران و نسل های آتی است.

معمولا مقاله های علمی با اهداف مختلفی مانند ،آموختن ،گزارش دهی ،تبدیل دانش شخصی به دانش اجتماعی ،انتقال دانش  و سهیم کردن دیگران در دانش شخصی نگارش می شود.

برای نگارش مقاله ابتدا باید اصول نگارش مقاله را بیاموزیم که در این زمینه می توانیم از سایت های اینترنتی ، اساتید دانشگاه و یا دانشجویان با تجربه که قبلا مقاله نوشته اند کمک بگیریم.نگارش یک مقاله ی علمی خوب نیازمند هم فکری و بهره مندی از اندیشه ی تعدادی از پژوهشگران است.

مقالات پژوهشی اصيل

مقالهٔ پژوهشى اصيل حاصل تحقیق و پژوهش روی موضوعی کاملا جدید می باشد.در این نوع مقاله نویسنده طی پژوهش دقیق ،ایده یا موضوع جدیدی را بیان می کند و روی این ایده تحقیق کار کرده و نتیجه هایی بدست می اورد که کاملا جدید بوده و قبلا وجود نداشته است.

اجزائ اصلی یک مقاله پژوهشی اصیل به ترتیب زیر است:

 1. عنوان (Title)
 2. چکیده (Abstract)
 3. کلمات کلیدی(key words)
 4. مقدمه(Introduction)
 5. مواد و روشها(Materials & Methods)
 6. نتایج(Results)
 7. بحث و نتیجه گیری (Discussion & Conclusion)
 8. سپاسگذاری (Acknowledgments)
 9. منابع (References)

عنوان (Title)

عنوان مقاله بایستی جامع و بیانگر مساله اصلی تحقیق باشد.به عبارت دیگر ،عنوان باید به گونه ای انتخاب شود که خواننده با یک نگاه متوجه موضوع مقاله ،نوع مقاله (اصیل و مروری) و موردی که روی آن کار شده (انسانفحیوان فاشیائ و…) گردد.

عنوان مقاله بایستی کوتاه ،رسا و جذاب باشد.در نوشتن عنوان باید تلاش کرد با کمترین کلمات بیشترین جامعیت را منتقل کرد.

بعد از عنوان مقاله اسامی نویسندگان به ترتیب میزان همکاریشان در انجام تحقیق ذکر میگردد و در زیر اسامی نیز افیلیشن نویسندگان (نام دانشگاه ،سمت ،رشته تخصصی و …) ذکر می گردد.

چکیده (Abstract)

چکیده حاوی خلاصه ای بسیار فشرده از مراحل و نتایج پژوهش است.خواننده با مطالعه چکیده ،از محتوای مقاله مطلع می شود و تصمیم میگیرد ادامه ی مقاله را  مطالعه کند یا نه.پس لازم است نویسنده در نگارش چکیده باید نهایت دقت را به کار گیرد و چکیده ای گیرا بنویسد که دربرگیرنده ی مسایل اصلی پژوهش باشد.

کلمات کلیدی(key words)

کلمات کلیدی استفاده شده بایستی در حد ممکن اختصاصی باشند و از عناوین کلی استفاده نشود.چون خوانندگان از طریق جستجوی این کلمات به مقاله ی مدنظرشان دسترسی پیدا می کنند.

مقدمه(Introduction)

در این بخش نویسنده باید بتوانددر مورد موضوع و هدف از انجام پژوهش توضیحاتی دهد و ذکر کند که این تحقیق را برای رسیدن به چه نتیجه ای انجام داده است.به عبارتی دیگر مقدمه به عنوان تابلوی تبلیغاتی مقاله عمل می کند.

مواد و روشها(Materials & Methods)

در این بخش ،روشهای استفاده شده در تحقیق ذکر می گردد.البته این روشها بایستی با یک توالی منطقی که این پژوهش چگونه برنامه ریزی و انجام شده است.این بخش باید به گونه ای کامل و مفصل توضیح داده شود که مخاطب در صورت نیاز بتواند عینا تکرار کند.

نتایج(Results)

در مقدمه برای تحقیق هدفی را مشخص می کنیم که قسمت نتایج بایستی پاسخگوی این هدف باشد و مهمتر از همه اینکه که نتایج بدست آمده در راستای هدف مقاله باشد.

همچنین در قسمت نتایج بایستی برای تمامی متغیرهایی که در قسمت روشها استفاده شده ،اعداد و ارقام ذکر گردد.

بحث و نتیجه گیری (Discussion & Conclusion)

در قسمت بحث،در مورد معنا و کاربرد نتایج تحقیق مطالبی نوشته می شود.

در این بخش موارد زیر مطرح می شود:

 • خلاصه ی یافته های مهم ذکر می گردد .
 • نتایج حاصله با مطالعات قبلی مقایسه می گردد و تفاوتها و شباهتها مطرح می شود.
 • نقاط ضعف پژوهش مشخص می گردد.
 • اشاره ای به نتایجی که در طی تحقیق به هر دلیلی حاصل نشد.
 • ارتباط بین پژوهش انجام شده و پژوهش های قبلی مورد بحث قرار گرفته و با نتایجی که از پژوهش حاضر بدست آمده ،پیشنهاداتی ارایه می شود.
 • ارائه ی یک نتیجه گیری کلی از تحقیق

منابع (References)

در این بخش ،فهرستی از منابع و مراجع واسنادی که در متن مقاله استفاده شده است،ذکر می گردد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.