آماد
آموزش ابتدایی
آموزش الهیات
آموزش بزرگسالان
آموزش تجربی
آموزش حرفه وفن
آموزش دینی و عربی
آموزش زبان  انگلیسی
آموزش زبان آلمانی
آموزش زبان روسی
آموزش زبان عربی
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
آموزش زبان فرانسه
آموزش زبان و ادبیات فارسی
آموزش زبان ژاپنی
آموزش عالی
آموزش عالی – اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی
آموزش عالی – برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
آموزش عالی – برنامه ریزی درسی در آموزش عالی
آموزش عالی – فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی
آموزش عالی – مدیریت آموزش عالی
آموزش محیط زیست
آموزش و بهسازی منابع انسانی
آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی
آموزش وپرورش ابتدایی
آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانی
آموزش کودکان استثنایی
آینده پژوهی
االهیات و معارف اسلامی
اخلاق
اخلاق اسلامی
اخلاق کاربردی
ادبیات ایتالیایی
ادبیات داستانی
ادبیات روسی
ادبیات عربی
ادبیات فرانسه
ادبیات قرآنی
ادیان ابراهیمی
ادیان غیر ابراهیمی – ادیان ایرانی
ادیان غیرابراهیمی
ادیان و عرفان
ادیان و مذاهب
ارتباطات فرهنگی
ارتباطات گرایش حج و زیارت
ارزشیابی آموزشی
اسلام و روانشناسی اجتماعی
اصول فقه اسلامی
اطلاعات نظامی
اطلاعات و امنیت عمومی
الهیات و معارف اسلامی
الهیات و معارف اسلامی و ارشاد
امام شناسی ومعارف ائمه (ع
امور بانکی
امور تربیتی
امور تربیتی و مشاوره
امور دولتی
فقه اسلامی
فقه اقتصادی
فقه تربیتی
فقه حنفی
فقه خانواده
فقه سیاسی
فقه شافعی
فقه عبادی
فقه قضایی
فقه مقارن
فقه و اصول
فقه و حقوق اسلامی
زیست اخلاق اسلامی
سر دفتری اسناد رسمی
سنجش و اندازه گیری
سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)
سیاستگذاری علم وفناوری
سیاستگذاری علم وفناوری
سیره پیامبر اعظم (ص)
شناخت اندیشه های امام خمینی (ره)
شیعه شناسی
عرفان اسلامی
عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی(ره)
عرفان تطبیقی
عرفان و تصوف
عرفان و حکمت اسلامی
علوم اتظامی
علوم اسلامی
علوم اسلامی – اندیشه سیاسی در اسلام
علوم اسلامی – حقوق
علوم اسلامی – حقوق بین المل
علوم اسلامی – حقوق خصوصی
علوم اسلامی – زبان وادبیات فارسی
علوم اسلامی – علوم جزائی وجرم شناسی
علوم اسلامی – علوم قرآن و حدیث
علوم اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
علوم اسلامی – فلسفه کلام اسلامی
علوم اسلامی رشته علوم حدیث
علوم اسلامی و  اقتصاد
علوم اسلامی و تاریخ اسلام
علوم اسلامی و تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
علوم اسلامی و جامعه شناسی
علوم اسلامی و روانشناسی عمومی
علوم اسلامی و زبان و ادبیات فارسی
علوم اسلامی- حقوق بین الملل
علوم اسلامی-اقتصاد
علوم اسلامی-رشته حکمت اشراق
علوم اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
علوم اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی
علوم اقتصادی
علوم اقتصادی گرایش دفاع و پدافند اقتصادی
علوم انتظامی
علوم انتظامی
علوم انتظامی گرایش اداری و مالی
علوم انتظامی گرایش ارتباطات انتظامی
علوم انتظامی گرایش اطلاعات
علوم انتظامی گرایش انتظامی
علوم انتظامی گرایش خدمات پشتیبانی
علوم انتظامی گرایش مهندسی
علوم تربیتی
علوم تربیتی
علوم تربیتی – تاریخ فلسفه آموزش و پرورش و برنامه ریزی
علوم تربیتی – تکنولوژی آموزشی
علوم حدیث
علوم حدیث تطبیقی
علوم سیاسی
علوم شناختی
علوم شناختی روانشناسی
علوم شناختی-زبان شناسی
امور مالی و مالیاتی
امور گمرکی
اموزش حرفه وفن
اموزش دینی وعربی
اموزش راهنمایی ومشاوره
اموزش علوم تجربی
اموزش وپرورش ابتدایی
انتظامی
اندیشه سیاسی اجتماعی معاصر
اندیشه سیاسی در اسلام
اندیشه معاصر مسلمین
اهل بیت شناسی
برنامه ریزی آموزش از راه دور
برنامه ریزی آموزشی و درسی
برنامه ریزی امور فرهنگی
برنامه ریزی درسی
برنامه و بودجه دفاعی
بلاغت و نقد ادبی
بیمه
تاریخ اسلام
تاریخ اهل بیت (ع)
تاریخ تشیع اثنی عشری
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
تاریخ معاصرجهان اسلام
تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش ا
تبلیغ در حج و زیارت
تحقیقات آموزشی
تربیت اخلاقی
تربیت دبیر زبان انگلیسی
تربیت مترجم زبان ایتالیایی
تربیت مربی اخلاق
تربیت مربی امور تربیتی
تربیت مربی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
تربیت مربی علوم سیاسی
تربیت مربی مراکز پیش دبستانی
تربیت مروج سیاسی
تربیت معلم قرآن کریم
ترجمه
تصوف و عرفان اسلامی
تفسیر تطبیقی
تفسیر روایی
تفسیر قرآن مجید
تفسیر و علوم قرآن
توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی
تکنولوژی آموزشی
جامعه شناسی
جامعه شناسی فرهنگ
جدول و سرفصل دروس عمومی
جرم یابی
جریانهای کلامی معاصر
جغرافیای نظامی ( مطالعات دفاعی و امنیتی )
حرفه ای مدیریت گرایش تصمیم گیری و سیاستگذاری
حفاظت اطلاعات راهبردی
حفاظت و حراست
حقوق
حقوق ارتباطات
حقوق اسناد و قراردادهای تجاری
حقوق اقتصادی
حقوق انرژی
حقوق بشر
حقوق بین الملل
حقوق بین الملل عمومی
حقوق تجارت الکترونیکی
حقوق تجارت بین الملل
حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی
حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
حقوق ثبت اسناد و املاک
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق حمل و نقل تجاری
حقوق خانواده
حقوق خصوصی
حقوق دادرسی اداری
حقوق شرکتهای تجاری
حقوق عمومی
حقوق فناوریهای زیستی
حقوق مالکیت فکری
حقوق مالی
حقوق مالی-اقتصادی
حقوق محیط زیست
حقوق نفت و گاز
حقوق هوایی
حقوق پزشکی
حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
حقوق کیفری و جرم شناسی
حقوقی -کنسولی
حوزوی
حکمت اشراق
حکمت متعالیه
حکمرانی
خانواده و سلامت جنسی
خدمات اداری
دانش اجتماعی مسلمین
دبیری الهیات و معارف اسلامی
دبیری زبان و ادبیات عربی
دروس اختیاری پیشنهادی دستگاههای اجرایی
دریانوردی – حمل و نقل دریایی
دوره های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی
دکتری فقه و معارف اسلامی
دین شناسی
دین و رسانه
دین پژوهی
راهنمایی و مشاوره
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی
روابط بین الملل گرایش دیپلماسی کنترل تسلیحات
روان شناسی صنعتی و سازمانی
روانشناسی
روانشناسی  سلامت
روانشناسی – اصلاح و تربیت
روانشناسی اسلامی-روانشناسی مثبت گرا
روانشناسی بالینی
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
روانشناسی تربیتی
روانشناسی شخصیت
روانشناسی صنعتی و سازمانی
روانشناسی عمومی
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
روانشناسی گرایش کودکان استثنایی
زبان اسپانیایی
زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی
زبان شناسی
زبان شناسی رایانشی
زبان شناسی ناشنوایی
زبان شناسی همگانی
زبان فارسی و معارف اسلامی
زبان های باستانی ایران
زبان و ادبیات آلمانی
زبان و ادبیات اردو
فقه و حقوق اسلامی
فقه و حقوق اقتصادی
فقه و حقوق امامی
فقه و حقوق جزا
فقه و حقوق حنبلی
فقه و حقوق حنفی
فقه و حقوق خانواده
فقه و حقوق خصوصی
فقه و حقوق زیدی
فقه و حقوق شافعی
فقه و حقوق مالکی
فقه و حقوق مذاهب اسلامی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی
فقه و مبانی حقوقی اسلامی
فقه و معارف اسلامی
فقه پزشکی
فلسفه
فلسفه -فلسفه دین
فلسفه اخلاق
فلسفه اخلاق تطبیقی
فلسفه اسلامی
فلسفه تحلیلی
فلسفه تطبیقی
فلسفه تعلیم و تربیت
فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی
فلسفه حقوق
فلسفه دین
فلسفه ذهن
فلسفه سیاسی اسلامی
فلسفه علم
فلسفه علم
فلسفه علم و فناوری
فلسفه علم و فناوری فلسفه علم
فلسفه علوم اجتماعی
فلسفه فیزیک
فلسفه معاصر
فلسفه منطق
فلسفه هنر
فلسفه و حکمت اسلامی
فلسفه و عرفان اسلامی
فلسفه و کلام اسلامی
فنون قرائت و تلاوت و کتابت قرآن مجید
قرآن و علوم
قرآن ومستشرقان
مالی
مالیه و با نکداری اسلامی
مبارزه با مواد مخدر
مبانی و اندیشه های اسلامی
مترجمی زبان آلمانی
مترجمی زبان اسپانیایی
مترجمی زبان انگلیسی
مترجمی زبان روسی
مترجمی زبان عربی
مترجمی زبان فرانسه
متصدی آمور آموزشی
محیط زیست
مدرسی اخلاق اسلامی
مدرسی الهیات و معارف اسلامی
مدرسی الهیات و معارف
مدرسی انقلاب اسلامی
مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
مدرسی مبانی نظری اسلام
مدرسی معارف اسلامی
معرفت شناسی اسلامی
معلم قرآن کریم
منطق
منطق با رویکرد فلسفی
منطق فهم دین
مهماندار هوایی
مهندسی الکترواپتیک
نهج البلاغه
نهج البلاغه- اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی
نهج البلاغه-اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی
واژه گزینی و اصطلاح شناسی
وهابیت شناسی
پاسداری از انقلاب اسلامی اطلاعاتی امنیتی
پاسداری از انقلاب اسلامی دفاعی
پاسداری از انقلاب اسلامی فرهنگی اجتماعی
پاسداری از انقلاب اسلامی پشتیبانی – سازندگی
پدافند غیر عامل گرایش امنیت ملی
پیامبرشناسی
پیشگیری از جرم
کاداستر در نظام اطلاعاتی ثبت املاک
کارآفرینی
کارآفرینی گرایش MBA
کشف جرایم
کلام
کلام اسلامی
کلام امامیه
کلام تطبیقی
کلام شیعه
کلام فلسفه و ادیان رشته ادیان و مذاهب
کودکان استثنایی عقب مانده ذهنی
کودکان استثنایی نابینا و نیمه بینا
کودکان استثنایی ناسازگار
کودکان استثنایی ناشنوا و نیمه شنوا
عملیات روانی
عملیات کشوری
فرقه های تشیع
فرماندهی و مدیریت انتظامی
فرهنگ و زبانهای باستانی
فرهنگ و معارف اسلامی
فرهنگ وزبانهای باستانی ایران
زبان و ادبیات ارمنی
زبان و ادبیات اسپانیایی
زبان و ادبیات انگلیسی
زبان و ادبیات ترکی آذری
زبان و ادبیات ترکی استامبولی
زبان و ادبیات سواحیلی
زبان و ادبیات عرب
زبان و ادبیات هوسایی
زبان و ادبیات ژاپنی
زبان و ادبیات کردی
زبان وادبیات چینی
زبان چینی
زبان کره ای
زبانشناسی همگانی
زبانهای باستانی ایران
زبانهای باستانی ایران و بین النهرین
علوم و حدیث گرایش اقتصاد اسلامی
علوم و فنون قرائات
علوم و فنون مرزبانی
علوم و معارف دفاع مقدس
علوم و معارف قرآنی
علوم و معارف نهج البلاغه
مدرسی معارف قرآن و حدیث
مدیریت
مدیریت MBA
مدیریت آماد
مدیریت آماد و پشتیبانی
مدیریت آموزش عالی
مدیریت آموزشی
مدیریت اجرایی
مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی(مدیریت جزا و کنترل های قضایی)
مدیریت اطلاعات
مدیریت اطلاعات و ارتباطات
مدیریت اماکن متبرکه مذهبی
مدیریت امنیت واطلاعات نظامی
مدیریت امور بانکی
مدیریت امور دفاعی
مدیریت امور فرهنگی
مدیریت امور گمرکی
مدیریت ایمنی ترافیک
مدیریت بازرگانی
مدیریت بازرگانی – رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی
مدیریت بازرگانی – مدیریت سیاستگذاری بازرگانی
مدیریت بازرگانی دریایی
مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی
مدیریت بحران
مدیریت بیمه
مدیریت بیمه اکو (به زبان انگلیسی)
مدیریت توسعه
مدیریت تکنولوژی
مدیریت تکنولوژی – مدیریت انتقال تکنولوژی
مدیریت تکنولوژی – مدیریت تحقیق و توسعه
مدیریت تکنولوژی – مدیریت نو آوری
مدیریت ثبت اسناد و املاک
مدیریت حفاظت اطلاعات انتظامی
مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
مدیریت خاص
مدیریت خطر پذیری لرزه ای
مدیریت دادگستری
مدیریت دفاعی
مدیریت دفاعی پشتیبانی خدمات رزمی
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی – تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی
مدیریت دولتی – رفتار سازمانی
مدیریت دولتی – مدیریت تطبیقی و توسعه
مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی
مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی
مدیریت راهبردی
مدیریت راهبردی فرهنگ
مدیریت راهبردی فضای سایبر-امنیت سایبری ومدیریت سایبری ودفاع سایبری
مدیریت سازمان های دولتی ایران
مدیریت سازمانهای دولتی
مدیریت سازمانهای دولتی -مالی و اقتصادی
مدیریت سیاستگذاری عمومی
مدیریت شهری
مدیریت صنعتی
مدیریت صنعتی کاربردی
مدیریت عملیات راهور
مدیریت فرهنگی هنری
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
مدیریت مالی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی درصنایع نفت و گاز و پتروشیمی
مدیریت نظارت و بازرسی
مدیریت نظامی
مدیریت و بازرگانی دریایی
مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
مدیریت و کمیسر دریایی
مدیریت پلیس قضایی
مدیریت پیشگیری از جرم
مدیریت کسب و کار
مدیریت کسب وکار( MBA )
مدیریت گمرکی
مذاهب اسلامی
مذاهب اسلامی – تقریب
مذاهب فقهی
مذاهب کلامی
مربیگری عقیدتی
مشاوره
مشاوره و راهنمایی
مطالعات اسلامی
مطالعات اسلامی به زبان خارجی
مطالعات تاریخ تشیع
مطالعات ترجمه عربی
مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی
معارف اسلامی
معارف اسلامی و اخلاق
معارف اسلامی و ادیان
معارف اسلامی و اقتصاد
معارف اسلامی و تاریخ
معارف اسلامی و جامعه شناسی
معارف اسلامی و جغرافیای فرهنگی
معارف اسلامی و حقوق
معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانواده
معارف اسلامی و روان شناسی
معارف اسلامی و روانشناسی
معارف اسلامی و زبان وادبیات عرب
معارف اسلامی و علوم تربیتی
معارف اسلامی و علوم قرآنی
معارف اسلامی و فلسفه
معارف اسلامی و مدیریت
معارف اسلامی و مطالعات اجتماعی
معارف اسلامی و مطالعات زنان
معارف اسلامی و کلام
معارف اسلامی گرایش تبلیغ و ارتباطات
علوم شناختی-مدل سازی شناختی
علوم عملیات ویژه انتظامی
علوم فلسفی
علوم قرآن
علوم قرآن مجید
علوم قرآن و حدیث
علوم قرآنی
علوم قرآنی و حدیث
علوم قضایی
علوم نظامی